CAT CAGE

กรงแมวทรงสูง ออกแบบตามชีวิตความเป็นอยู่ของแมวโดยเฉพาะ ที่ชอบนอนที่สูง ลวดหนาตัน จุดเชื่อมหลายร้อยจุดรอบกรง ด้วยเครื่องนิวแมติคที่ทันสมัย ทำให้จุดเชื่อมแข็งแรงเท่ากันทุกจุด พับเก็บได้สะดวก มีฐานกรงที่แข็งแรง ไม่มีล้ม มีล้อเลื่อน ปรับเปลี่ยนตะแกรงแขวนได้ตามต้องการ