รั้วกั้นสุนัขแบบขาตั้ง vs ที่กั้นสุนัขและเด็กแบบยึดผนัง รุ่นความสูง 85 ซม.และ 130ซม.

รั้วกั้นสุนัขแบบถี่ล่างกั้นสุนัขเล็ก ยาว1.5 ม.สีขาว

รั้วกั้นสุนัขแบบมาตรฐาน ถี่ล่าง ยาว 1.2 ม.

ที่กั้นสุนัขรุ่นขาตั้ง สีขาว ความยาว 1.2 เมตร ถี่ล่างกั้นสุนัขเล็ก

รั้วกั้นสุนัขยืดหดยาว 1.8 ม.

รั้วกั้นสุนัข

ที่กั้นสุนัขสำหรับสุนัขเล็ก

รั้วกั้นสุนัขแสตนเลส ยาว 3 เมตร

รั้วกั้นสุนัขแบบ3ด้าน แสตนเลส

ที่กั้นแสตนเลสแบบยาว 2เมตร

รั้วกั้นสุนัขแสตนเลส ถี่ล่างกั้นสุนัขเล็ก

รั้วกั้นสุนัขขนาดกลางถึงโตแบบแสตนเลส ยึดผนัง

ประตูยืดหดแสตนเลสแบบยึดผนังยาว1.8 ม.

ที่กั้นสุนัขรุ่นติดผนัง ยืดหดได้

ที่กั้นสุนัขรุ่นขาตั้งสีขาว

ที่กั้นสุนัขแบบไม่ถี่ด้านล่าง ยาว 2 เมตร

รั้วกั้นสุนัขแบบถี่ล่างกั้นสุนัขเล็ก ยาว1.8 ม.สีดำ แบบขาตั้ง

รั้วกั้นสุนัขแบบแสตนเลส ยาว 1.8 ม.ขาตั้ง

ที่กั้นสุนัขแบบไม่ถี่ด้านล่าง ยาว 1.8 เมตร สูง130 ซม.

รั้วกั้นสุนัขแสตนเลส ยาว1.8 ม.แบบยึดผนัง

รั้วกั้นหน้าบ้านแบบขาตั้ง ใส่ล้อ

ที่กั้นสุนัขสูง130ซม.ถี่ล่าง กั้นได้ทั้งสุนัขเล็กและโต แบบยึดผนัง

รั้วกั้นสุนัขเข้ามุม3ด้าน เปลี่ยนเป็นกั้นด้านตรงได้

รั้วกั้นสุนัขแบบเข้ามุม2ด้าน

คอกกั้นสุนัขแบบเข้ามุม3ด้าน ถี่ล่างกั้นสุนัขเล็ก