ประตูยืดรุ่นสูง 1.3 เมตร

รายละเอียด

HGF 1.5 เมตร
ประตูยืดรุ่นสูง 1.3 ต่อกัน 4 ตัวพิเศษ

Additional information

ขนาด 1.2 × 1.2 cm