Cat Playpen กรงแมว

ฐานกรงแข็งแรง เพิ่มตะแกรง ที่นอนและบันได

กรงแมวสีขาว

C 90 ออกแบบตามชีวิตความเป็นอยู่ของแมวโดยเฉพาะ

พับเก็บได้ มี 2 ประตู

ใส่ลูกเล่นหลายแบบให้กับกรงแมว