Why crate train

ทำไมถึงต้องใช้กรงสุนัข?

*สุนัขในป่าจะอาศัยในถ้ำหรือช่องหินแคบๆ
เพราะจะมีสัญชาตญาณ ตามธรรมชาติที่จะต้องค้นหาสถานที่ เปรียบเหมือนบ้านที่ทำให้เขา รู้สึกปลอดภัยและมีความสุข
และใช้เป็นที่หลบภัยจากศัตรูตามธรรมชาติ

*ถ้าสุนัขในบ้านของคุณ ไม่มี

ที่ๆ เหมาะสมพอที่จะเป็นห้องส่วนตัวของเขาเอง
สุนัขของคุณจะรู้สึกไม่ปลอดภัย
ก็จะไปขดตัวอยู่ตามใต้โต๊ะ, เก้าอี้ , กองผ้า ฯลฯ

*คุณประโยชน์ที่แท้จริงของการใช้กรงสุนัข

จึงไม่ได้มีไว้กักขัง แต่คุณกำลังมอบสถานที่ที่ให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกสุนัข
ที่ซึ่งให้ความรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น
กรงสุนัขที่เหมาะสมกับประเทศในเขตร้อนอย่างประเทศไทย
ก็ควรจะเป็นชนิดที่โปร่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก
และมองเห็นจากภายนอกชัดเจน เพื่อการดูแลลูกสุนัขอย่างใกล้ชิด

*สุนัขมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติ

ที่จะรักษาความสะอาดบ้านของตัวเองเสมอ
โดยทั่วไปเขาจะอั้นการขับถ่ายเอาไว้
เพื่อรอให้คุณพาเขาออกจากกรงไปหาที่เหมาะสมกว่า

*คุณควรใช้ประโยชน์จากสัญชาตญาณนี้

ในการฝึกลูกสุนัขให้รู้จักขับถ่ายให้เป็นเวลา
และในสถานที่ที่เหมาะสม

*การใช้กรงสุนัขจะช่วยลดพฤติกรรม

อันไม่พึงประสงค์ ของลูกสุนัข
เช่น การเห่ามากเกินเหตุ และการกัดแทะข้าวของ

*เมื่อลูกสุนัขคุ้นเคยกับการอยู่ในกรง

ที่เปรียบเสมือนบ้านที่ให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
เขาก็จะเติบโตขึ้นไปด้วยจิตใจ"?"
ที่เข้มแข็งและมีความสุข