คอกสำหรับเลี้ยงสุนัขเล็ก

รายละเอียด

คอกสำหรับเลี้ยงสุนัขเล็ก หรือ อนุบาลลูกสุนัข พื้นปรับขึ้นลงได้