ที่กั้นสุนัขแบบยึดผนัง

รายละเอียด

ที่กั้นสุนัขแบบขาตั้ง