ที่กั้นสุนัขแบบไม่ถี่ด้านล่าง ยาว 2 เมตร

รายละเอียด

ที่กั้นสุนัขแบบไม่ถี่ด้านล่าง ยาว 2 เมตร ขนาดกลาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 85 cm