ประตูยืดรุ่นสูง 1.3 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

HGF 1.5 เมตร
ประตูยืดรุ่นสูง 1.3 ต่อกัน 4 ตัวพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 1.2 × 1.2 เซนติเมตร