รั้วกั้นสุนัขยืดหดได้ รุ่นยึดผนัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าเป็นแบบสั่งทำ สามารถสั่งผลิตตามความยาวที่ต้องการได้

และสามารถสั่งเป็นแสตนเลสได้

รั้วยืดหดได้ เมื่อหดสุด สามารถสวิงซ้ายขวาได้

สะดวกต่อการพับเก็บเมื่อไม่ใช้งาน

ยืดกางออก มีล้อเลื่อน ยืดออกไปล็อคกับผนังอีกด้าน

ไม่ต้องมีการติดตั้งรางใดๆ