รั้วกั้นสุนัขแบบถี่ล่างกั้นสุนัขเล็ก

รายละเอียดเพิ่มเติม

รั้วกั้นสุนัขแบบถี่ล่างกั้นสุนัขเล็ก ยาว 1.8 ม.สีดำ แบบขาตั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 1.8 เซนติเมตร