รุ่นขาตั้ง PGF 1.5

รายละเอียดเพิ่มเติม

รุ่นขาตั้ง Pet & Children Gate
Model PGF1.5

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 150 × 85 เซนติเมตร